Jako A. Mickiewicz na balu w Zaborku

sierpień 2006