Przed muzeum A. Mickiewicza w Wilnie

sierpień 2006