Wernisa┼╝ wystawy poplenerowej. Zaborek.

luty 2007