Porzucone prace ogrodnika

olej, płótno
70 x 90 cm